Materiály

Něco málo o materiálech. Pro usnadnění výběru oceli pro Váš nůž. Jelikož každá konstrukce čepele vyžaduje své a  každá z ocelí má své výhody i nevýhody pro specifické použití,  je lepší finální výběr vhodného materiálu se mnou konzultovat. Vždy se doberem rozumného kompromisu tak, aby váš nůž představoval nejvyšší kvalitu ve své třídě….

ELMAX – výrobce Uddeholm, Švédsko

Charakteristika
ELMAX je Cr-Mo-V slitinová, práškovou metalurgií
vyrobená ocel, s následujícími vlastnostmi:
• vysoká odolnost proti opotřebení
• vysoká pevnost v tlaku
• vysoká rozměrová stabilita
• vysoká korozní odolnost.
Obvyklé ocele jsou buď odolné proti opotřebení nebo
proti korozi. ELMAX je díky speciálním legurám
odolný jak proti opotřebení, tak proti korozi.
ELMAX nabízí možnost vyrábět nástroje s dlouhou
životností a nízkými náklady na údržbu.

Dosažitelná tvrdost : 58 – 62 HRc

Chemické složení v %:

1,7 C/ 0,8 Si/ 0,3  Mn/ 18,0 Cr/  1,0  Mo/ 3,0 V

SLEIPNER – výrobce Uddeholm, Švédsko

Charakteristika:
SLEIPNER je Cr-Mo-V nástrojová legovaná ocel, kterou charakterizují tyto vlastnosti:
• Dobrá odolnost proti opotřebení
• Dobrá odolnost proti vyštipování hran a ostří
• Vysoká pevnost v tlaku
• Vysoká tvrdost (>60 HRC) po popuštění na vysokou teplotu
• Dobrá prokalitelnost
• Dobrá rozměrová stabilita při kalení
• Dobrá odolnost proti popouštění
• Dobré vlastnosti pro vyřezávání na drátové řezačce
• Dobrá obrobitelnost a brousitelnost
• Dobré vlastnosti pro povrchové úpravy

Dosažitelná tvrdost : 60 – 64 Hrc

Chemické složení

0,9 C/ 0,9 Si / 0,5 Mn /7,8 Cr/2,5 Mo/0,5V/

K390 – Bohler

Nejvýkonější, metodou práškové metalrugie vyrobená ocel pro práci za studena určená k dosažení největších výkonů. Vyniká extrémně vysokou otěruvzdorností, vynikající houževnatostí a vysokou odolností v tlaku.Odolnost proti prasknutí v kombinaci s extrémní otěruvzdorností znamená vysokou životnost nástroje a větší produktivitu.

Dosažitelná  tvrdost: 62-64 HRc

Složení, obsah prvků v %:

2,45 C/ 0,55 Si / 4,15 Cr / 3,75 Mo / 9,00 V / 1,00 W / 2,00 Co

M390 – Bohler

Korozivzdorná chromová martenzitická ocel vyrobená práškovou metalurgií. Struktura je tvořena velkým podílem malých jemnozrnných karbidů chromu a vanadu v základní matrici s minimálně 12% chromu, což zaručuje materiálu současně vysokou odolnost proti korozi, výbornou odolnost proti opotřebení otěrem a vynikající leštitelnost.

Dosažitelná tvrdost 58 až 62 HRc

Složení, obsah prvků v %:

1,90 C / 0,70 Si / 0,30 Mn / 20,00 Cr / 1,00 Mo / 4,0 V/ 0,60 W

RWL 34

Kalitelná martenzitová nerezová ocel pro čepele nožů vyráběná rychle ztužitelnou práškovou technologií.

Tepelné zpracování

Teplota pro válcování – kování 1160 – 1050 C

Tání se objevuje při teplotě 1220 C (2230 F). To znamená, že ocel je poměrně citlivá na přehřátí. “Hoření” se může objevit při příliš vysokých teplotách ohřívání. Musí se počítat s “deformačním teplem”. Dlouhodobé zahřívání vede ke ztrátě materiálu z důvodu dekarbonizace. Pomalé chlazení nebo postupné žíhání po zahřátí je prevencí vzniku trhlin.

Rychlé ztužení

Moderní nástrojové oceli na stříhání nebo na prostřihovací ostří jsou v dnešní době vyráběny z rychle ztužených práškových materiálů, RSP – nástrojové oceli. V Söderforsu se ASP-oceli (obchodní název) vyrábí už 20 let. ASP-oceli našli své uplatnění v těchto odvětvích mechanického průmyslu, kde stabilita ostří nástroje je základem.

Důvod, proč RSP – oceli poskytují výjimečné ostří se skrývá ve ztužené struktuře.

Hrubá karbidová struktura běžných ocelí omezuje pevnost v lomu. Shluky karbidů se chovají jako iniciátoři lomu na určitém stupni namáhání. Podstatně menší shluky karbidů v rychle tužených materiálech způsobují, že k lomu dochází až při téměř dvojnásobném stupni namáhání. Práškové oceli mají téměř dvojnásobnou pevnost v lomu než běžné oceli.

Nejlepší kombinace tvrdosti a síly je právě v rychle ztužených práškových ocelích.

Složení martensitické nerezové damascenscké oceli RWL 34 v %.

Materiál

C

Si

Mn

Cr

Mo

V

RWL 34

1,05

0,50

0,50

14,00

4,00

0,20